Cenník TK

Cenník EK

Kontrolné bezpečnostné nálepky

Cenník kontroly originality

Dovoz vozidla

Cenník kontroly originality

Prípojné vozidlá a motocykle

Osobné vozidlá

V cene kontroly nie je zahrnutá nálepka KO a kontrolné nálepky. Tie sa dávajú len na vozidlá s výsledkom  "spôsobilé".