Systém riadenia kvality

Organizácia Svetozár Slamka - STK Krupina zaviedla systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 a  systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. Ako prejav prijatia záväzku riadenia svojich činností vedenie prijalo Politiku spoločnosti, ktorá je záväzná pre všetkých pracovníkov STK Krupina.

Milí motoristi,

Stanicu technickej kontroly v Krupine na Novej hore sme vybudovali v roku 2005 s cieľom poskytovať kvalitné komplexné služby moderným spôsobom v príjemných, nových priestoroch.  Investovali sme do kvalitného technologického vybavenia, aby ste sa mohli spoľahnúť, že Vaše vozidlo pri kontrole nepoškodíme a výsledky merania budú zodpovedať reálnemu stavu. 

 

Vykonávame technické, emisné kontroly a kontroly originality vozidiel všetkých kategórií a postupne sme si získali dôveru zákazníkov zo širokého okolia. Pridajte sa k nim a overte si, že naši pracovníci sa pri svojej každodennej práci snažia o individuálny prístup a vážia si každého zákazníka.